OB ČSOS | vco-ob.cz | Orlická liga | ORIS | Béďa
SOOB Spartak Rychnov n. Kn.
Sportovní oddíl orientačního běhu
Spartak Rychnov nad Kněžnou
Registrační číslo: Heslo:  

Něco málo z historie orientačního běhu ve světě, České republice a přímo na Rychnovsku

Historie orientačního běhu začíná ve skandinávských zemích – v nepřehledném zalesněném terénu, kde je smysl pro orientaci nezbytný, krajina přímo láká k proběhnutí, a proto seveřané od nepaměti rádi běhají. Když dostali do rukou mapu a buzolu, byl vznik nového sportu na spadnutí. To se stalo 12. května 1897 – když slezl sníh v norském městě Bergen, byl tam odstartován první orientační závod na světě. O rok později uspořádali opět Norové první pěší i lyžařský závod v orientačním běhu a v roce 1900 se přidali Švédové uspořádáním štafetového orientačního běhu na lyžích. Po 2. světové válce se vydal tento zajímavý sport do světa a v r. 1961 byla ustavena Mezinárodní federace orientačního běhu (IOF), jejímiž zakládajícími členy se staly Norsko, Švédsko, Dánsko, Finsko, Maďarsko, Bulharsko, ČSSR, NDR, NSR a Švýcarsko.

Vznik OB v Československu má letopočet 1950 v Gottwaldově (dnešní Zlín). První orientační závod u nás se konal 22. října ve Chřibech. Vycházelo se z kolektivní turistické soutěže, která nezdůrazňovala rychlost pohybu. Během následujících let prodělal orientační běh prudký rozvoj – postupně se vyvinul v moderní, fyzicky i technicky náročný sport. Změnily se mapy z polovojenských speciálek v měřítku 1:50000 na nejběžněji používané 1:15000, pětibarevné a zachycující dříve nepředstavitelné podrobnosti jako skalky, potůčky, jednotlivé veliké kameny apod. Trénink a příprava závodníka je dnes zaměřena na získání dokonalé fyzické kondice a dobrou mapovou přípravu.

V okrese Rychnov nad Kněžnou se pořádaly první závody v OB v šedesátých letech – v květnu 1961 se běžel v Liberku první orientační závod s ryze sportovním charakterem, závodilo asi 60 běžců, startovalo se v Liberku a cíl byl v Hlásce. Další okresní závody pořádali turisté v osadě Přím, v Kačerově a v Potštejně a zúčastnili se jich závodníci Sokola RK Josef Šulc, Václav Ehl, Jiří Tomáš, Karel Sokol, Vladimír Abel, Rudolf Štěpánek a další. Po vzniku Českého svazu orientačního běhu 7. 12. 1968 se orientační sport osamostatnil i v Rychnově a ve Spartaku Rychnov nad Kněžnou byl založen nový oddíl orientačního běhu , jehož prvním předsedou se stal zakladatel oddílu Rudolf Štěpánek.

A jak na počátky vzpomíná pan Štěpánek?

„Dnes již lze těžko určit, zda se členové odboru turistiky Spartaku Rychnov n. Kn. zúčastnili v rámci našeho kraje prvních závodů v roce 1959, 1958 či už v roce 1957. Pravdou je, že OOT v Rychnově uspořádal první závody v orientačním běhu v roce 1960. Jednalo se tehdy o závody tříčlenných hlídek se zátěží, kde závodníci museli dokazovat nejen svoje fyzické schopnosti, ale i znalosti o přírodě a orientační dovednosti. Na každé kontrole (stanoviště byla obsazena pořadateli) museli odpovídat na jednu z vybraných otázek a zároveň se dověděli z obdrženého lístečku, kde mají další kontrolní stanoviště.

Tento závod byl odstartován v Pekle u Vamberka v zatáčce před dřevěným mostem, cíl byl na Studánce. Sám jsem se byl podívat na jednom z kontrolních stanovišť v Borku za bývalou STS, kam mne pozval pan Ehl, jeden z pořadatelů tohoto závodu, který na tomto stanovišti kontroloval plnění úkolů.

Závodu se zúčastnili první zájemci z řad turistů buď jako organizátoři a nebo přímo jako členové některých hlídek. Byli to páni Elsner, Abel, Šulc, Kozel, Sokol, Beran, Košťál, Ehl, Tomáš, Tauc, Polívka, Kejzlar a hlavně pan Soukup, který se v pozdější době věnoval úspěšně mládeži na našem okrese.

Na začátku šedesátých let došlo k radikálnější změně v pravidlech. Orientační běh se začal zaměřovat na sportovní výkon (po vzoru severských zemí). Upustilo se od tříčlenných hlídek i od povinné zátěže, od plnění otázek na jednotlivých stanovištích i od předávání lístečků na kontrolách, kde se hlídka dozvídala informace o svém dalším postupu terénem. Přešlo se na dvoučlenné hlídky a kategorie dospělých byly rozděleny do tří - A, B a C podle věku. Co se nezměnilo, bylo materiální vybavení závodníků. Běhalo se i nadále podle map v měřítku 1:50000. Byly to mapy vojenské zapůjčené Geodézií v Pardubicích krátce před vlastním závodem. Pořadatel musel zajistit jejich přesnou evidenci a uložení před vlastním závodem v trezoru schváleném bezpečnostními orgány. Po ukončení závodu musely být mapy opět protokolárně vráceny zpět. Při případné ztrátě mapy docházelo k nepříjemným jednáním a pochopitelně pořadatel ztratil nárok na pořádání příštích závodů. Ke cti pořadatelů musím konstatovat, že mi je znám pouze jeden takový případ. Co však bylo na této situaci velice nepříjemné, byla skutečnost, že závodníci neměli možnost mapových treninků v terénu dle map.

10.12.1964 byla svolána schůze zájemců o orientační závody (závodníků, cvičitelů i rozhodčích), na které byli přítomní seznámeni se změnami v soutěžním řádu a s požadavky na orientační závod v příštím roce. Na základě diskuze byl vznesen návrh na ustanovení oddílu orientačního běhu, který byl následně schválen a jeho řízením byli pověřeni pan Rudolf Štěpánek a Vladimír Abel. Za svou hlavní náplň si zvolil získávání dalších stálých zájemců o tento sport z řad dospělých, jeho rozšíření mezi mládeží, provádění pravidelné cvičitelské práce v oddíle, účast na závodech a zavedení řádné evidence členů.

V roce 2014 jsme oslavili 50. výročí od založení našeho oddílu. Na slavnostním plese 14. listopadu 2014 byli vyhodnoceni nejvýznamnější členové oddílu za celé půlstoletí historie. V abecedním pořadí to jsou:

1. Bártová Eva – za vzornou reprezentaci oddílu a vynikající sportovní úspěchy, členka stříbrné štafety z Mistrovství světa v Maďarsku z roku 1983

2. Doležal Josef – za vzornou reprezentaci oddílu, vynikající sportovní úspěchy a mapařskou práci pro oddíl. Vybojoval 1. místo ve Federální lize r. 1973, 3. místo v Národní lize v roce 1975 a 1. místo v roce 1977, na MČSSR štafet v r. 1977 byl členem bronzové štafety, zlato získal na Mistrovství ČSSR 1979. Pro oddíly orientačního běhu z okolí zhotovil více než 30 map.

3. Dusílek Adam – za vzornou reprezentaci oddílu a vynikající sportovní úspěchy, mistr ČR na krátké trati v kategorii H18, člen vítězné dorostenecké štafety z Mistrovství Evropy z roku 2007

4. Fleková Hana – za vzornou reprezentaci oddílu a vynikající sportovní úspěchy, mistryně ČSR z roku 1971 a krajská přebornice z roku 1975. Na MČSR v r. 1973 obsadila 3. místo, na štafetách v roce 1972 byla členkou stříbrné dorostenecké štafety.

5. Hatlapatka Pavel – zakládající člen rychnovského oddílu a dlouholetý trenér mládeže

6. Jirsová Olga – za vzornou reprezentaci oddílu a vynikající sportovní úspěchy, několikanásobná mistryně ČR, účastnice Světového poháru a mistrovství světa v orientačním běhu

7. Klapalová Kopecká Marcela – za vzornou reprezentaci oddílu a vynikající sportovní úspěchy, mistryně ČR v parkovém OB z roku 2000 a mistryně ČR v orientačním běhu štafet v témže roce.

8. Kosová Denisa – za vzornou reprezentaci oddílu a vynikající sportovní úspěchy; dvakrát členka stříbrné štafety na Juniorském mistrovství světa (Dánsko 2010 a Polsko 2011), členka vítězné dorostenecké štafety z Mistrovství Evropy 2009 a čtyřnásobná mistryně ČR v kategorii juniorů

9. Langr Jan – zakládající člen rychnovského oddílu, jeho dlouholetý předseda, mapař a trenér, vynikající orientační běžec a sportovní funkcionář

10. Matyk Jaroslav – za vzornou reprezentaci oddílu a vynikající sportovní úspěchy, 1. místo na MČSSR v r. 1978, člen zlaté štafety z MČSSR z roku 1979, první na dlouhé trati na MČSSR v roce 1980 i v Kontinentálním poháru štafet ve Francii v témže roce, vítěz třídenních mezinárodních závodů v Prostějově v roce 1981 a nejlepší sportovec Východočeského kraje za rok 1978 a 1980.

11. Peremská Dana - za vzornou reprezentaci oddílu, vynikající sportovní úspěchy a dlouholetou trenérskou činnost v rychnovském oddíle, především u mladšího žactva.

12. Potštejnský Jan – za vzornou reprezentaci oddílu, vynikající sportovní úspěchy, mapařskou a trenérskou činnost. Pět let působil jako trenér juniorské reprezentace, v současné době trénuje starší žactvo a dorost rychnovského oddílu

13. Rudolf Ropek – za vzornou reprezentaci oddílu a vynikající sportovní úspěchy, stříbrný medailista ve sprintu na MS 2003 a bronzový ve štafetách 2001. Na armádním mistrovství světa získal titul Mistr světa a v roce 2000 byl členem stříbrné štafety na Mistrovství Evropy.

14. Seidl Karel - – za vzornou reprezentaci oddílu, vynikající sportovní úspěchy a především trenérskou činnost v oddíle nejmenších dětí a začínající mládeže

15. Smutná Jana – za vzornou reprezentaci oddílu a vynikající sportovní úspěchy, v r. 1981 mistryně ČSSR na dlouhé i noční trati, členka juniorské reprezentace na mezinárodních závodech v Belgii v témže roce se ziskem zlaté medaile, první na akademickém MČSSR v r. 1983, v následujícím roce členka zlaté štafety z akademického MČSSR, v r. 1989 zlatá na PČSR na dlouhé trati

16. Štěpánek Rudolf - zakládající člen oddílu, jeho dlouholetý předseda, úspěšný sportovec, spoluator první mapy lesa Včelný pro orientační běh, trenér mládeže a funkcionář. V prosinci oslaví 80. narozeniny.

17. Zuzánek Zdeněk – za vzornou reprezentaci oddílu a vynikající sportovní úspěchy, první z Mistrovství ČR v letech 1979, 1982, 1986 a 1989, vítěz LOB MČR v letech 1986 a 1990, zlatý z WMOC z let 1998 a 2010 a stříbrný z WMOC v roce 2012

 
 
© 2014 SOOB Spartak Rychnov n. Kn.